Ordförande

Marko Liikala

Kassör

Kia Staflin

Sekreterare

Katri Karlsson

Ledamöter

Maria Berglund, Gia Dahlman

Suppleanter

Inga suppleanter för närvarande.

Valberedning

För närvarande har vi ingen valberedning.

Vi söker valberedning. Är du intresserad och medlem i föreningen hör av dig till styrelsen.