Ordförande

Marko Liikala

Kassör

Kia Staflin

Sekreterare

Emeli Lundholm

Ledamöter

Maria Berglund, Gia Dahlman

Suppleanter

Nathalie Molenda, Katri Karlsson

Valberedning

För närvarande har vi ingen valberedning.

Vi söker valberedning. Är du intresserad och medlem i föreningen hör av dig till styrelsen.