Bli medlem

Genom att bli medlem stödjer du Attentions arbete med att förbättra livssituationen för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) och deras anhöriga.

Riksförbundet för ett centralt medlemsregister och det är alltså dit du skall vända dig för att bli medlem. Kom ihåg att välja Attention Eskilstuna Strängnäs som din lokalförening.

Du kan vara aktiv eller passiv medlem. Vi välkomnar alla medlemmar till Attention oavsett om du har tid/vill arbeta ideellt eller inte.

Antingen stödjer du vår förening via din medlemsinbetalning eller så väljer du att också arbeta aktivt inom föreningen. Vi är tacksamma för ditt medlemsskap oavsett vilket du väljer!

Vi behöver fler som kan arbeta aktivt! Ju fler vi blir desto mer kan vi åstadkomma tillsammans!

Enskilda som kan bli medlemmar är:

–  Familjer med barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) som ADHD, ASD/Aspergers syndrom, Tourettes syndrom och språkstörning.

–  Vuxna med egna funktionsnedsättningar enligt ovan.

–  Närstående till de med funktionsnedsättningen.

–  Yrkesverksamma inom området.

–  Personer som är intresserade av, och har empati för, våra frågor.

Varför ska jag bli stödmedlem i Attention?

Det finns ett stort behov av att vi tillsammans arbetar för att kunna skapa rimliga livsvillkor för barn, ungdomar, vuxna och äldre med NPF. Genom att bli stödmedlem medverkar du till en öppenhet för samarbete. Ett gott bemötande och respekt för individen betyder oerhört mycket oavsett ålder!

Stödmedlem erhåller:

Attention som samarbetspartner där vi tillhandahåller en samlad kompetens inom området NPF. Ofta har t.ex. skola och föräldrar olika syn på hur det är eller vad som behövs.

Kontinuerlig information 5 gånger per år via Riksförbundet Attentions medlemstidning. Du stödmedlem behövs! Tack på förhand för ditt stöd!

En större förståelse som hjälper dig i ditt bemötande av dina kunder/klienter/anställda till en mycket blygsam årskostnad (ca en arbetstimme per år)!

Med större kunskap kommer du att kunna utveckla din verksamhet till fördel för alla.

Kunskap gör skillnad!

Medlemsavgiften är 240 kronor för huvudmedlem, därefter 60 kronor per familjemedlem. Stödmedlemmar betalar 400 kronor.
Tänk på att ange alla familjemedlemmar, förbundet får statsbidrag utifrån detta!

Bli medlem