Attention Eskilstuna Strängnäs är ansluten till Riksförbundet Attention.

Vi arbetar tillsammans för att underlätta vardagen för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) och öka förståelsen i samhället för dessa funktionsnedsättningar. Dessutom vill vi hjälpa till med att sprida kunskap, att informera om
nya rön och hjälpmedel, samt annan verksamhet som berör ämnet.

Här kan ni läsa våra stadgar